Kalite Politikası

Sektörel Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak.

 

Kıyaslamaya dayalı veri yönetimi ile;

Stratejik temellere dayalı, karar verici, ortak akıl ile yönetilen bir kurum olmak.

Güçlü, zayıf yanlarının farkında fırsatları etkin kullanarak gelişen liderler yetiştirmek.

Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini mevcut çevresinin gelişiminde kullanan çalışanlar yetiştirmek.

Müşteri tarafından yayınlanan özel taleplere uygun proses ve operasyonları yönetmek.

İnovasyon odaklı olarak tüm çalışmalarında toplam kaliteyi esas almak.

 

Bu temellere bağlı kalarak;

- Müşteri ve paydaşlarımızı memnun etmek

- Kurumumuza olan güveni en üst düzeye taşımak

- Sürekli iyileştirmeyi izlenebilir kılmak

- Bilinen bir marka olarak anılmak

Copyright © 2013 Faruk Bağlantı Elemanları